เอกสารสำหรับการเช่ารถ

  • บัตรประชาชน/ใบขับขี่รถยนต์ /พาสสปอร์ต/ใบขับขี่สากล (ต่างชาติ)
  • ผู้เช่าต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปี

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้

  • ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 เท่านั้น
  • สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล ผู้เช่าต้องเติมน้ำมันดีเซลเท่านั้น
  • โดยผู้ให้เช่าจะเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า และเมื่อผู้เช่าคืนรถ จะต้องเติมน้ำมันกลับในปริมาณเต็มถังเช่นกัน กรณีเติมน้ำมันผิดประเภท หากตรวจพบ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามจริงทั้งหมด

การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า

ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ประกันรถเช่าเป็นประกัน ประเภท 1 กรณีที่มีอุบัติเหตุ มีคู่กรณี และผู้เช่าเป็นฝ่ายถูก – ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าความเสียหายส่วนแรก (Deduct) ในการเปิดเคลมประกัน

และเพื่อให้ผู้เช่ามีส่วนร่วมในการระมัดระวังในการใช้รถเช่า ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ ผู้เช่าเป็นฝ่ายผิด หรือ ไม่มีคู่กรณี เช่น ชนต้นไม้ เสาไฟ สัตว์ ฟุตบาท โดนเฉี่ยวขณะจอดรถทิ้งไว้ กระจกร้าวหรือแตก ฯลฯ โดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้เช่าจะต้องจ่ายค่ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเบื้องต้น ( 1,000 – 5,000 บาท ) และค่าขาดประโยชน์จากการเช่าตามระบุในสัญญา

ระยะเวลาการเช่า

1 วันนับที่ 24 ชม. (คืนเรทฟรี 1 ชม.)เช่น รับรถเวลา 08.00 น. กำหนดคืนรถเวลา 09.00 น. ในวันถัดไป

พื้นที่ให้บริการใช้รถ

พื้นที่สำหรับให้บริการใช้รถ ทั้งหมด 4 จังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี / อำนาจเจริญ /ยโสธร / ศรีษะเกษ