ข้อมูลการติดต่อเรา

ที่ตั้งบริษัท: 590 ถนนชยางกูร, อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทร: 091-959-8987
LINE: UBCARRENT
Facebook: UB Car Rent